Algemene info,

1. Adres, bereikbaarheid en bedrijfsgegevens

Adres

Peuteropvang Spet en Spat
St. Pieterstraat 6
6211 JN Maastricht
Let op: voor de Peuteropvang ingang Tafelstraat

Te bereiken via

Telefoonnummer: 06-83272702
E- mail: info@spetenspat.nl
Website: www.spetenspat.nl

Bedrijfsgegevens

KvK-nummer: 66437806

Registernummer: 267664205

2. Openingstijden

Van maandag t/m vrijdag iedere ochtend van 8.00 tot 12.00 uur.

Wilt u flexibele opvang; eerder komen en of later ophalen, laat het ons weten, we kijken dan samen naar de mogelijkheden. Hele dagopvang tot 18.00 mogelijk op di en do 

U betaalt alleen de uren die u afneemt.

3. Dagindeling 

8.00 uur Opening, welkom 
9.00 uur Inlooptijd
9.00 uur  Vrij spel
9.45 uur Opruimen
10.00 uur  Kring; zingen (of een andere korte activiteit), fruit eten
10.30 uur Verschonen/ naar buiten
11.00 uur Weer naar binnen (bij goed weer buiten blijven)
12.00 uur Naar huis, dag en tot ziens

Deze dagindeling wordt aan de hand van pictogrammen aan de  kinderen zichtbaar gemaakt, in de kring, tijdens het fruit eten of op een moment dat een kind niet meer weet wat er gaat gebeuren. Deze dagindeling wordt aangepast afhankelijk van de  tijd dat de meeste kinderen gebracht worden en gehaald.

4. Sluitingsdagen

Peuteropvang Spet en Spat is gesloten op wettelijke feestdagen en overige dagen.

Sluitingsdagen Peuteropvang Spet en Spat 2019

Nieuwjaar Dinsdag 1 januari
Goede vrijdag Vrijdag 19 april
Pasen Maandag 22 april
2e Paasdag Dinsdag 23 april
Hemelvaartsdag Donderdag 30 mei
Pinksteren Maandag 10 juni
2e Pinksterdag Dinsdag 11 juni
Kerstmis Woensdag 25 december
2e Kerstdag Donderdag 26 december

 

Overige sluitingsdagen 2019

In overleg met de Oudercommissie wordt besloten of, en welke weken de peuteropvang in de zomermaanden gesloten is. Dit wordt kenbaar gemaakt op het informatiebord in de hal en het nieuwsgedeelte op de website.

Zomer 2019; wordt nog bekeken (?). 

5. Aanmelden en plaatsing

 

Aanmelden kan telefonisch of via het contactformulier op de website. Wij nemen contact met u op voor een intake. Op het intakeformulier kunt u aangeven op welke dagdelen u uw kind graag wil plaatsen. 
De definitieve plaatsing wordt middels het plaatsingscontract vastgelegd. 

De groepsgrootte is maximaal 7 kinderen in de leeftijd van 1.5-4 jaar.

6. Tarieven

Zie ook toeslagen/ bijdrage in de kosten

Voor een heel dagdeel van 8.00 tot 12.00 betaalt u €30.00 , neemt u een ander aantal uren af, dan betaalt u vanaf 2019  €7.50 per uur 

Voorwaarden plaasting en facturering afgenomen uren

 7. Informatievoorziening

Informatie over de kinderen krijgen de ouders tijdens de haal- en breng momenten. In de leefruimte hangt een wandbord met informatie over de dag. Hier zijn ook de kindregels terug te vinden. Deze regels worden aan de hand van pictogrammen verhelderd en in de kring met de kinderen doorgenomen. Verder wordt jaarlijks gelegenheid geboden voor oudergesprekken.

Actualiteiten kunt u lezen op de website van Peuteropvang Spet en Spat en zijn ook te terug te vinden op het infobord in de hal en via face book Spet en Spat.

 

 Select language English Version
Peuteropvang Spet & Spat
Sint Pieterstraat 6
6211 JN, Maastricht
(ingang in de Tafelstraat)
Telefoon : 06 83272702
E-mail : info@spetenspat.nl
18-08-2019

Vanaf 17-8-2019 maakt Spet en Spat geen gebruik meer van face book

03-04-2019

Vandaag 3 april zijn Anna en Rob op bezoek geweest, zij hebben samen viool en gitaar gespeeld. 

20-11-2018

In de herfsteditie van GroetWiek is er al aandacht aan besteed. Femke is inmiddels (op haar verjaardag notabene) door de ouders en kinderen in de bloemetjes gezet. Steeds meer ouders weten de weg naar deze unieke kleinschalige Peuteropvang in het mooie Jekerkwartier te vinden. Maar er is nog plek!

Spet en Spat is also open to foreign speakers.

14-10-2018

Femke is flexibel en denkt graag mee

17-07-2018

Spet en Spat heeft een  privacystatement

20-10-2017

Spet en Spat, flexibele opvang met een passie voor peuters heeft een nieuwe aanbieding 2018

 

10-08-2017

Peuteropvang Spet en Spat is per 1 september 2017 opgenomen in het LRKP; 267664205, inspectierapport zie menubalk kopje pedagogiek punt 3.

10-08-2017

Ouders die een belasting toeslag kinderopvang willen aanvragen kunnen hiervoor in aanmerking komen vanaf september 2017.