Voor de ouders/verzorgers

1. De wen periode

In de beginperiode maken kind en ouders/verzorgers kennis met Peuteropvang Spet en Spat. Dan wordt de basis gelegd voor het welbevinden van het kind op de peuteropvang. Als het kind zich in de wen periode steeds prettiger gaat voelen kunnen ouders hun kind met een gerust gevoel bij Spet en Spet achter laten.

U kunt als ouder tijdens het intakegesprek aangeven wat u belangrijk vindt in de wen periode. De pedagogisch medewerkster kan aangeven wat de mogelijkheden zijn.

Zo kunt u de eerste paar keer bij uw kind blijven en meedoen. In het begin het hele dagdeel en later voor een korter moment. Het kind leert dan dat zijn mama of papa altijd weer terug komt. Uiteindelijk is het kind er een volledig dagdeel zonder ouder, waarbij de pedagogisch medewerkster zo nodig af kan spreken om u als ouder in de loop van de ochtend even te zullen bellen.

Als ouder kunt u ook altijd zelf contact op nemen. Zo wordt het kind en u stap voor stap, meer en meer vertrouwd met het verblijf in Peuteropvang Spet en Spat.

2. Ouderparticipatie en Oudercommissie

Peuteropvang Spet en Spat wil samen met de ouders bouwen aan een constructieve samenwerking die bijdraagt aan het blijvend ontwikkelen van het beleid en het kritisch vermogen ondersteunt van organisatie en medewerkster(s).

Ouderparticipatie

Peuteropvang Spet en Spat vindt het belangrijk dat ouders kunnen participeren in de dagelijkse gang van zaken binnen de peuterspeelzaal door het verlenen van hand en span diensten, zoals meehelpen bij uitstapjes, feestelijke gebeurtenissen op de peuterspeelzaal, of het verrichten van kleine klussen. Dit draagt bij aan de wederzijdse betrokkenheid tussen de pedagogisch medewerkster(s) en de ouders. Bovendien is het een fijne ondersteuning voor de pedagogisch medewerkster(s).

Oudercommissie

Om de inspraak van ouders te borgen wordt er een Oudercommissie ingesteld zoals vastgelegd in de Wet Kinderopvang. De Oudercommissie vertegenwoordigt alle ouders die klant zijn bij Peuteropvang Spet en Spat. 

Gehanteerd beleid en protocollen t.a.v. veiligheid en gezondheid van peuteropvang Spet en Spat

Daar waar ouders meer willen weten over het veiligheids- en gezondheidsbeleid van Spet en Spat kunnen zij dat desgevraagd op de locatie inzien en of thuis digitaal toegestuurd krijgen.

 
Select language English Version
Peuteropvang Spet & Spat
Sint Pieterstraat 6
6211 JN, Maastricht
(ingang in de Tafelstraat)
Telefoon : 06 83272702
E-mail : info@spetenspat.nl
18-08-2019

Vanaf 17-8-2019 maakt Spet en Spat geen gebruik meer van face book

03-04-2019

Vandaag 3 april zijn Anna en Rob op bezoek geweest, zij hebben samen viool en gitaar gespeeld. 

20-11-2018

In de herfsteditie van GroetWiek is er al aandacht aan besteed. Femke is inmiddels (op haar verjaardag notabene) door de ouders en kinderen in de bloemetjes gezet. Steeds meer ouders weten de weg naar deze unieke kleinschalige Peuteropvang in het mooie Jekerkwartier te vinden. Maar er is nog plek!

Spet en Spat is also open to foreign speakers.

14-10-2018

Femke is flexibel en denkt graag mee

17-07-2018

Spet en Spat heeft een  privacystatement

20-10-2017

Spet en Spat, flexibele opvang met een passie voor peuters heeft een nieuwe aanbieding 2018

 

10-08-2017

Peuteropvang Spet en Spat is per 1 september 2017 opgenomen in het LRKP; 267664205, inspectierapport zie menubalk kopje pedagogiek punt 3.

10-08-2017

Ouders die een belasting toeslag kinderopvang willen aanvragen kunnen hiervoor in aanmerking komen vanaf september 2017.